Ověřování kupónů

Pokud obdržíte SMS kupón eTolar přímo z našeho obchodu,
máte jistotu, že je platný, dokud jej nepředáte/nepošlete
další osobě. Každý kupón obsahuje unikátní kód, který je
ověřován naším databázovým ověřovacím systémem.

Pokud však obdržíte SMS kupón od jiné/cizí osoby, je nezbytné
provést ověření jeho platnosti.

Ověření platnosti se provede zasláním SMS kupónu s původním
nepozměněným textem (obsahem) na tel. číslo:  900 77 03

Upozornění: Jedná se o placené telefonní číslo a cena odeslané
SMS činí 3,- Kč (plus cena SMS dle vašeho tarifu).

Pokud při ověřovacím procesu systém zjistí, že váš SMS kupón
je platný, nově vygeneruje a zašle vám zcela nový SMS kupón
s novým kódem. Takto máte jistotu, že nikdo jiný nemá váš
nový kupón. Dosavadní kupón je během ověřování zneplatněn,
proto si jej můžete smazat z mobilu, aby vás v budoucnu nespletl.

Pokud jste k ověření zaslali neplatný kupón, obdržíte zpět
SMS zprávu: "Neplatny kupon"

Doporučujeme provést zálohu vašich SMS pomocí zálohovací
utility např.: SMS Backup +